Hoppa till innehåll

Quantum Energy Chakra Healing

En djupgående chakra och aurahealing. Där jag intuitivt använder mig av energihealing på en hög frekvens. Jag kommunicerar med änglar samt mina guider och samarbetar med dina guider för att höja dina unika energier, stärka och balansera din kraft, dina chakran och ditt energifält.

Behandlingen
Du ligger behagligt inbäddad på en massage bänk. Jag börjar med att gå igenom hur balansen är i varje chakrat samt att jag skannar av ditt energifält. Efter detta påbörjas healingen med en energibalanserande handpåläggning. Behandlingen tar ca 60 minuter 
999:-

Boka tid: highcoastastrology@gmail.com

Vad är chakran?

Det finns 7 chakran på kroppen, från toppen av huvudet ner till svanskotan. Den går längs med ryggraden. ”Chakra” är det sanskritiska ordet för ”hjul” och är de virvlar av energi som finns i och motsvarar områden som har vitala organ, såsom hjärta, hjärna och reproduktionsorgan. Dessa virvlar är inte statiska, utan roterar kontinuerligt och energin rör sig genom oss i uppåt och nedåtgående strömmar. Tänk på en figur 8 som upprepar sig själv – med chakran som anslutningspunkter.

Det sägs att när dina chakran är friska och vitala, är de ”öppna”, men när energi stagnerar kan ett eller flera chakran blockeras eller stängas, vilket leder till olika fysiska och emotionella symtom.  Eftersom varje chakra representerar ett energiområde är det vanligt att ett eller flera chakra blir ”blockerade”, vilket innebär att vi inte helt kan leva i linje med vårt sinne, kropp och själ. 

Rotchakra/baschakrat

Rotchakrat är placerat på den lägsta delen av din ryggrad, yttersta spetsen av svanskotan. Ditt rotchakra är förknippat med födelse, överlevnad, säkerhet och stabilitet. Det är alla saker som är nödvändiga för att livet ska kunna utvecklas, inklusive mat och vatten, skydd och en känsla av tillhörighet. Det är vår koppling till naturen, till vår familj, vårt ursprung. När du talar om ditt rotchakra är motsvarande verb ”Jag har” och ”Jag är det.”

Eftersom rotchakrat är involverat i vårt kamp-eller-fly-svar (stressrespons) kan känslor av stress och upplever kronisk stress orsaka att rotchakrat blockeras. Denna blockering kan manifestera sig som rädsla, ångest, osäkerhet, frånkoppling och ben- / ledvärk.

Ett negativt överaktivt rotchakra kan bla orsaka  temperamentsutbrott, rastlöshet, krävande attityd, spänningssökare samt oförmågan att inse sina begränsningar.

Sakral chakra/navelchakrat

Medan rotchakrat är fast och stabilt handlar det sakrala chakrat om rörelse, flytande och förändring. Det är förknippat med kreativitet, känslor och sensualitet. Beläget i nedre delen av magen är sakrala chakrat kopplat till livmodern hos kvinnor. Den balanserar attraktion och reproduktion. När du talar om ditt sakrala chakra är motsvarande verb ”Jag känner.”

När sakralchakran blockeras kan du uppleva tristess, brist på inspiration, stelhet, impotens eller problem med livmodern / urinblåsan / njuren. Man kan också uppleva känslomässig nöd och oförmåga eller brist på önskan att ägna sig åt nöje eller sexuella aktiviteter. För att balansera om och öppna det sakrala chakrat är det viktigt att prioritera nöje och kreativa sysslor, samt att öva på att acceptera förändring och vad du inte kan kontrollera.

Solar Plexus Chakra

Ligger i övre delen av buken, strax under revbenen. Solar plexus chakra vår källa till kraft, självkänsla och självförtroende. Det är förknippat med vår inre eld, vilja, energi, självkänsla och solar plexus andemening är transformation. Om du känner att du saknar kraft, kan du trycka lätt på ditt solar plexus chakra för att aktivera det och få intern styrka genom att använda motsvarande verb ”Jag kan” och ”Jag gör.”

När solar plexus chakra blockeras kan du uppleva känslor av att vara instängda, svaga, maktlöshet, sårbar och matsmältningsproblem. Men även känsla av frustration, brist på livsriktning och ilska, eftersom detta chakra är förknippat med ambition och personlig kraft. För att balansera om och öppna solar plexus chakra är det viktigt att lita på dig själv och din intuition. När solar plexus är överaktivt kan du upplevas som självisk, egocentrisk. En person med ett negativt överaktivt solar plexus kan påminnas om Donald Trump

Hjärtchakrat

När våra grundläggande överlevnadsbehov är uppfyllda och vi har en rörelse och självständighet kan vi vara helt öppna för kärlek. Hjärtchakrat ligger i kroppens hjärtcentrum och sträcker sig genom armar och händer. Hjärtchakrat är förknippat med samhörighet, enhet, läkning, balans, relationer och medkänsla. När du talar om ditt hjärtchakra är motsvarande verb ”Jag älskar.”

När hjärtchakrat är blockerat kan du uppleva avsky, tillbakadragande, bedömning, hjärtsjukdom, astma och immunförsvar. En blockering kan också manifestera sig i oförmåga att vara medkännande och känslor av svartsjuka, ilska och misstro – alla känslor du kan uppleva om ett viktigt förhållande faller sönder.

För att balansera om och öppna hjärtchakrat är det viktigt att prioritera att vara kärleksfull och medkännande mot dig själv och andra.

Halschakrat

Är beläget i halsen. Detta chakra är associerat med uttryck, sanning och kommunikation, inte bara mellan dig och andra, utan också mellan ditt egna sinne och din kropp. Halschakrat förbinder vår förmåga att prata och lyssna, att sjunga, uttrycka våra tankar kreativt och låta vårt sanna jag visa sig. När halschakrat är friskt, resonerar vi bokstavligen med de saker som ger oss glädje. När du talar om ditt halschakra är motsvarande verb ”Jag talar.”

När halschakrat är blockerat kan du uppleva en oförmåga att kommunicera, försummelse av egenvård, sköldkörtelproblem, förkylningar samt kreativa block i ditt yrkesliv eller personliga liv. Om du någonsin har känt att du var rädd eller inte kunde öppna för någon vet du exakt hur det här känns ut.

För att åter balansera och öppna halschakrat är det viktigt att prioritera att tala din sanning och använda din energi effektivt. Att stå upp för dig själv och andra är en stor del av att hålla ditt halschakra öppet och klart.

Tredje ögat chakrat

Vårt tredje ögat chakra är vår källa till intuition, vision, fantasin och klarsynthet. Beläget mitt i pannan representerar detta chakra vår förmåga att se bortom vårt materiella jag och bortom den materiella världen. Det tredje ögat chakrat är chakrat av insikt, medvetenhet och ljus. När du talar om ditt tredje ögat chakra är motsvarande verb ”Jag förstår.”

När det tredje ögat chakrat är blockerat kan du uppleva förvirring, huvudvärk och ansträngning i ögonen, förutom mental styvhet eller envishet. Eftersom det tredje ögonchakrat är involverat i din intuition och förmåga att utnyttja logik och resonemang kan en blockering hindra ditt beslutsfattande, särskilt när det gäller dina drömmar och mål.

För att åter balansera och öppna det tredje ögat  är det bra att ”undvika illusioner” 

Kronchakrat

Precis som rotchakrat är vår anslutning till jorden, kopplar kronchakrat oss till kosmos, det gudomliga och universum. Beläget på toppen av huvudet är kronchakrat förknippat med visdom, medvetande, transcendens och meditation. Kronchakrat har förmågan att ge oss lycka och låta oss förstå verklighetens sanna natur. När du talar om ditt kronchakra är motsvarande verb ”Jag vet” och ”Jag förstår.”

När kronchakrat är blockerat kan du känna apati. Din kontakt med det högre, det andliga är hindrat och din förmåga att förstå och se saker och ting från ett högre perspektiv upplevs svårt. För att åter balansera kronchakrat är det viktigt att prioritera att andas ren, frisk luft och att komma ut i solskenet för att återförena kontakten med vår omgivning och ”högre varelse”